Růžena Kratochvílová

Výstavy

Galerie Špilar

V Brně máme skvělé přátele, ktří provozují jedno z nejlepších kadeřnictví v republice a tento prostor na Dominikánském náměstí v centru města je také od počátku vybudován jako galerie. Jezdíme sem rádi, nejenom kvůli manželům Špilarovým, ale i proto, že brněnské publikum je uměnímilovné a je nejenom hojná účast, ale i velmi příznivé ohlasy. Tím, že prostor už dobře znám, vezeme obrazy a sochy předem vybrané, které vím kam instaluji. I dcera Terezka zde má úspěch. Kde lidé sedí a přemýšlejí nad svým zkrášlením, vnímají příjemné a pozitivní obrazy dvojnásob dobře.

Jsem ráda, že mohu "v Brně u Špilara" pravidelně vystavovat.